Verdens nordligste synagoge

Under arbeidet med boken Da Byen Ble Stille, ble det funnet et lille regnskapshefte. På forsiden av det lille heftet står det med den sirlige håndskriften til Meyer Leib Shotland: Regnskap for Inntekter og utgifter vedrørende synagoge i Tromsø.
Tyskerne og norske nazister hadde ellers gjort alt de kunne for å slette ethvert spor av jødisk aktivitet i byen. I dette tilfellet hadde de ironisk nok kommet til å ta vare på det fysiske beviset for at det de siste fem årene før andre verdenskrig ble opprettet en interim synagoge i Tromsø for de store jødiske høytider. Dette paradoks kom som et utslag av deres dedikerte jakt på jødenes eiendeler og verdier.
Regnskapsheftet og bilagene var beslaglagt hos gamle Shotland og regis- trert ved likvidasjonsstyret for inndratte jødiske formuer. Dette skjedde da hele familien var arrestert av norsk politi og siden ble overlevert til tyskerne for deportering og utryddelse i Auschwitz i Polen. Regnskapet for synagogen viser at det ikke var mye penger å hente for nazistene. De jødiske familiene hadde gjennomført et spleiselag og stort sett brukt opp pengene fra år til år til leie av lokaler, kjøp av lys, få toraen transportert med bil til synagogen etc.

I det lille regskapsheftet holdt Meyer Leib Shotland oversikt over alle utgifter og førte kontroll med innbetalingene til synagogen fra byens jøder. Det ble også anført flere datoer som alle indikerte at etableringen av synagogen i Tromsø var en årlig begivenhet i september/oktober i perioden 1935 – 1939. Når alle datoer ble konvertert til den jødiske kal- ender passet det med at det var følgende høytider de jødiske familier feiret sammen i Tromsø:
Rosh Hashana                                                Yom Kippur
– lørdag 28. september 1935                            – mandag 7. oktober 1935
– torsdag 17. september 1936                          – lørdag 26. september 1936
– mandag 6. september 1937                           – onsdag 15. september 1937
– mandag 26. september 1938                         – onsdag 5. oktober 1938
– torsdag 14. september 1939                          – lørdag 23. September 1939

(Da Byen Ble Stille 2014, 72)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Foto


___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Video

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dokumenter

PHOTOS

VIDEOS

DOCUMENTS

BACK TO TOP