Shotland, bolig

Shotland-familien var svært betydningsfulle i Tromsø. De var dyktige kjøpmenn og viktige medlemmer av det jødiske samfunnet. Far Meyer Leib Shotland ble ansett som den åndelige veteran av fellesskapet. Samtidig er hans sønner vurdert noen av de beste idrettsutøvere Tromsø noensinne har hatt. Postene de har gjort er en del av deres minne fotavtrykk.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Foto

 

Video

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumenter

PHOTOS

VIDEOS

DOCUMENTS

BACK TO TOP