Shotland, butikk

Etter andre verdenskrig den Tilbakeføringskontoret for inndratte formuer, Nordenfjelske avdeling i Trondheim var ansvarlig for retur av alle jødiske eiendeler som hadde blitt stjålet under krigen fra hele Nord-Norge, men bare for det som var igjen, minus administrasjonsgebyr. Under krigen, da en jøde ble deportert, den kommune ville erklære dem konkurs. Etterpå ville alle eiendelene ville bli tatt, sitt hjem og forretninger rengjort hver tilhørighet vurderes av den lokale Nazi avvikling byrå og lagret. Summen av hans eiendeler ville bli satt inn på en kommunal konto, og dermed alle krav vedrørende denne kontoen ble bevart perfekt. Hver mover, hver person som lagres varer, og til og med avisartikler som ber om retur av gaver fra den jødiske person ble betalt for sine tjenester fra denne kontoen.

Den norske nazi-administrasjonen avbrøt den jødiske personens livsforsikring og tok pengene herfra. Selv om de jødiske personer hadde allerede blitt deportert og drept i gasskamrene i Auschwitz den kommune fortsatte å skatte dem på evalueres inntektsskatt og pensjon, ut av denne kommunale konto.

Derfor fikk de overlevende etter de jødiske ofrene lite eller ingenting fra Tilbakeføringskontoret.

Det var først i 1997 at en granskningskommisjon ble etablert. Av totalt åtte medlemmer var det bare to; Berit Reisel og Bjarte Bruland, som støttet erstatning av den norske stat. Det var svært få jøder igjen som hadde krav på erstatning og det meste av midlene ble derfor gitt til Holocaustsenteret i Oslo, Jødisk museum Trondheim og Jødisk museum Oslo.

Dokumentene nedenfor gi bevis og bevis på tyveri av Isaak Shotland, hans kone Eva Shotland og deres sønn Harry Simon Shotland, som var alle drept i Auschwitz. Isaaks sønn fra et tidligere forhold, fikk Jan Shotland en total godtgjørelse på 1111,59 kroner.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Foto


___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Video

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dokumenter

PHOTOS

VIDEOS

DOCUMENTS

BACK TO TOP