Skouge, bolig

De første jødiske familiene i Tromsø som hadde butikk i sentrum og de handlet stort sett med klær. Dette gjorde det naturlig for dem å ofte være i kontakt med hverandre. Når det gjaldt familien Skouge var ikke de så sosialt sterkt knyttet opp mot resten av det jødiske miljø i byen. Likevel kompletterte familien Skouge jødenes betydning i byen og da særlig i kulturlivet. Det ble spilt musikk både i hjemmene til familien Smith og familien Shotland. Solly Caplan hadde ry på seg for å være en danseløve og Eva Shotland trente ballett i Turnforeningen. Men Har- riet Skouge var nok den eneste ordentlige kulturpersonligheten blant Tromsø ́s jøder. Hun hadde absolutt gehør og var både en dyktig solist og anerkjent konsertpianist.

(Da Byen Ble Stille 2014, 218)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Foto


___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Video

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dokumenter

 

PHOTOS

VIDEOS

DOCUMENTS

BACK TO TOP