Klein, buttik

Historien om Klein-butikken viser at det fremdeles er mange uoppdagede fortellinger i Tromsø.

I 2011 ble de opprinnelige arkitektoniske planer oppdaget som ble brukt av tyskerne til å konvertere den jødiske butikken inn i en nazistisk propaganda boutique.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Foto


___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Video

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumenter

PHOTOS

VIDEOS

DOCUMENTS

BACK TO TOP