Kirkegard

Tradisjonelt har jødiske samfunn en kirkegård separat fra deres ikke-jødiske naboer. Det var aldri slik en gravplass i Tromsø, men en liten jødisk gravstein eksisterer fortsatt på en kirkegård i Tromsø. Denne er opprettholdt som et minne om et samfunn som har forsvunnet.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Foto

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Video

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumenter

PHOTOS

VIDEOS

DOCUMENTS

BACK TO TOP