Helmer Hansen monument Polaria

Helmer Hanssen var ikke bare en ishavsfarer, men også en dypt pliktoppfyllende mann. Da arrestasjonene av jødene foregikk i Tromsø, forsøkte han å gripe inn.

Etter krigen hjalp han den lille Caplan-familien å overleve uten far og ektemann.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Foto

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Video

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumenter

 

PHOTOS

VIDEOS

DOCUMENTS

BACK TO TOP