Gestapo hovedkvarter

Da de jødiske mennene ble arrestert i Tromsø, ble de tatt til Gestapos hovedkvarter. Her måtte de tilbringe natten i en folksom, kald og mørk kjeller uten tilgang på toalett.

De var ikke de eneste som led av denne ydmykelsen. Alle som ble ansett som en fiende av Det tredje riket, som for eksempel journalister eller folk fra den politiske venstresiden, ble behandlet på samme måte.

Tor Haugen var fotograf. Under krigen var det forbudt å ta bilder av okkupasjonen i Tromsø, spesielt av de tyske soldatene. Å være fanget kan være grunn til arrestasjon og kanskje til og med deportasjon.

Tor Haugen fotograferte derfor krigen i hemmelighet.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Foto

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Video

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumenter

 

PHOTOS

VIDEOS

DOCUMENTS

BACK TO TOP