Fangeleir

Sydspissen konsentrasjonsleir ble opprettet i begynnelsen av juli 1941 på sørspissen av Tromsøya.

På denne tiden planla nazistene invasjonen i Russland. Denne operasjonen var den best bevarte hemmeligheten i Det tredje riket. Deres nordlige sentrum av operasjonen var Tromsø, et følsomt område på grunn av sin nærhet til Russland. De arresterte alle menn de mistenkte kunne være spioner som ga informasjon til Russland. Disse var journalister, sosialister og jøder.

Dette er grunnen til at jødene i Tromsø var de første som ble arrestert i hele Norge.

Fangene ble tvunget til å bære steiner og bygge leiren stein for stein. De bygget den første virkelige veien på Sydspissen. Denne eksisterer fremdels. Mange av de eldre eller syke mennene ble veldig medtatte av det harde tvangsarbeidet. Noen ganger ble fangene tvunget til å bare bære stein fram og tilbake, kun for torturens del. Leiren hadde utsyn til en viktig marinebase, og ble derfor tungt bevoktet hele tiden.

Dette er en av grunnene at det ikke eksisterer bilder av leiren i dag.

Fangenes familier forsøkte av enkelte ganger å tilnærme seg leiren skogen i vest. Slik kunne de se sine kjære i noen minutter bak gjerdene.

Restene av leiren kan fremdeles sees på Sydspissen, men det er ikke markert med monumenter eller skilt.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Foto

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Video

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumenter

PHOTOS

VIDEOS

DOCUMENTS

BACK TO TOP