Domkirken

Sentrum av en norsk by er rundt en kirke. Dette gjelder også for Tromsø.

I gatene rundt Domkirken i Tromsø var det sentrum for handel og kultur, og mange av de jødiske familiene i Tromsø åpnet sine virksomheter der. Under okkupasjonen bygget tyskerne en barrikade i domkirkeparken. De ble tvunget til å fjerne den da Tyskland overga seg i 1945.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Foto


___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Video

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumenter

PHOTOS

VIDEOS

DOCUMENTS

BACK TO TOP